Ankieta dla zawodników z licencją zawodniczą PZKT

logowanie poprzez stronę:

www.openfield.pl/sportowcy

Badanie jest poufne, a odpowiedzi są w 100% anonimowe. Ankieta jest
krótka i zajmie zawodnikom tylko kilka minut. Można ją wyświetlić i
wypełnić zarówno na komputerze jak i urządzeniach mobilnych.

poniżej korespondencja z PZKT

Dzień dobry,

Prosimy o rozpowszechnienie wśród
zawodników ćwiczących w Państwa klubach niniejszej ankiety:
www.openfield.pl/sportowcy z prośbą o jej wypełnienie do dnia 24 czerwca
br. Badanie obejmuje osoby, które mają wyrobioną licencję zawodniczą w
PZKT ze wszystkich kategorii wiekowych.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Kodeksie Dobrego Zarządzania dla Polskich
Związków Sportowych, opracowanym w roku ubiegłym przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki, wszystkie polskie związki sportowe są zobligowanie do brania
udziału w badaniach społecznych i statystycznych realizowanych przez lub
na zlecenie MSiT. Jest to bardzo ważne, ponieważ od realizacji zaleceń
wspomnianego wyżej Kodeksu będzie zależała ocena aktywności danego
związku, co będzie bezpośrednio przekładało się na dalsze funkcjonowanie i
współpracę z MSiT (m.in. od tego będzie uzależniona wysokość przyznawanych
środków finansowych na szkolenie kadry narodowej itp.).

2018-06-14 06:26 przez Ewa Maciborko

Wróć