Egzaminy na stopnie kyu i licencje

czwartek 24 stycznia 2019 godzina 17:00, uwaga! zmiana konta do opłaty licencji!

EGZAMINY

24 STYCZNIA 2019 r. (CZWARTEK) o godz. 17:00 odbędą się egzaminy na stopnie kyu

- na dużej sali gimnastycznej PG Nr 3 w Kluczborku, ul. Wolności 18

WSZYSTKIE DZIECI ZAPRASZAMY W DNIU EGZAMINU NA WSPÓLNY TRENING NA 17:00 NA DUŻĄ SALĘ GIMNASTYCZNĄ - RÓWNIEŻ TE, KTÓRE NIE ZDAJĄ EGZAMINU (24 STYCZNIA NIE BĘDZIE TRENINGÓW W DOJO W KLUBIE)

WSZYSTKICH FORMALNOŚCI NALEŻY DOPEŁNIĆ PRZED DNIEM EGZAMINU

biuro czynne w poniedziałki 17:00-20:00 oraz wtorki 17:00-18:00

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:

-dopuszczenie przez trenera prowadzącego,

-wpisanie się na listę w biurze Klubu,

-opłacenie zaległych i bieżących składek członkowskich,

-dokonanie wpłaty za egzamin80zł(przelewem na konto Klubu tytułem "egzmin" lub gotówką w biurze)

-opłacenie licencji PZKT na rok 2019 – 40zł (opłata samodzielnie bezpośrednio na specjalne konto PZKT zgodnie z instrukcją poniżej, jeśli była już opłacana w tym roku nie trzeba tego robić ponownie - UWAGA ZMIANIE ULEGŁ NR KONTA BANKOWEGO !!!)

 

Opłaty zaległych składek i licencji PZKT proszę uregulować przed dniem egzaminu.

Osoby, które posiadają w domu paszport PZKT proszę o przyniesienie go do biura przed egzaminem – zostaną dokonane wpisy osobom, które zdadzą egzamin.

Dodatkowo istnieje możliwość złożenia zamówienia na paszport PZKT.

W tym celu należy podać: imię, nazwisko, datę urodzenia, dokładny adres zamieszkania, potwierdzenie opłaty za licencję PZKT na rok 2019 oraz zdjęcie o wymiarach 3x4cm. Wyrobienie paszportu jest bezpłatne, warunkiem jest opłacona licencja.

Powodzenia☺

LICENCJE

W związku z wprowadzeniem przez Walne Zgromadzenie PZKT indywidualnych licencji członkowskich PZKT dla wszystkich członków Polskiego Zwiazku Karate Tradycyjnego od dnia 1 stycznia 2015 r. informujemy, że Zarząd PZKT ustalił roczną wysokość składki na kwotę 40 zł/os.

Licencja będzie służyła identyfikacji osoby w ewidencji PZKT, co pozwoli m.in. na uszczelnienie systemu przeprowadzania egzaminów na stopnie uczniowskie. Licencja ma być swego rodzaju „biletem” do serwisu oferowanego przez PZKT.Wykupienie licencji jest warunkiem udziału we wszelkich aktywnościach związanych z uprawianiem karate tradycyjnego w ramach PZKT, m.in. udziału w treningach w klubach macierzystych, przystąpienia do egzaminu na stopnie uczniowskie i mistrzowskie rejestracji egzaminu w PZKT, udziału w zawodach itd.

Korzyści dla osób posiadających licencję PZKT:

 1. Każda osoba posiadająca licencję PZKT otrzyma bezpłatny paszport PZKT (dotyczy osób, które nie posiadają paszportu i zgłoszą wniosek o jego wydanie+zdjęcie).
 2. Osoby z aktualną licencją PZKT otrzymują zniżkę na pobyt w Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo-Stara Wieś” podczas aktywności z kalendarza PZKT. Koszt noclegu z pełnym wyżywieniem 120 zł/doba.

Szczegółowe warunki i tryb pobierania opłat:

 1. Wpłat za indywidualne licencje - 40 zł należy dokonywać na poniższe konto PZKT:  ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź.
  UWAGA - NASTĄPIŁA ZMIANA NR KONTA !!!
  58 1160 2202 0000 0003 6414 0476, Bank Millennium
 2. Licencje są wpłacane indywidualnie przez ćwiczących, prosimy w tytule przelewu koniecznie podać następujące dane:
  • Licencja PZKT + rok: imię i nazwisko, data urodzenia, klub macierzysty
   np. „Licencja PZKT 2019: Kacper Abramczyk, ur. 20.05.2000, Kluczborski KK
 3. Rachunki za wpłaty za indywidualne licencje członkowskie będą wystawiane na prośbę i przesyłane drogą e-mailową – w ciągu 7 dni od dokonania przelewu, wpłacający może przesłać prośbę o wystawienie rachunku wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu e-mailem na dres rachunki.pzkt@karate.pl. W mailu należy podać dokładne dane wymagane do wystawienia rachunku (imię i nazwisko/nazwa firmy, adres, NIP) oraz adres e-mail, na który ma zostać wysłany rachunek.

proszę dokonać opłaty licencji w STYCZNIU przed dniem egzaminu!

OPŁATA LICENCJI DOTYCZY WSZYSTKICH ĆWICZĄCYCH W KLUBIE

BEZ WZGLĘDU NA TO CZY ZDAJĄ EGZAMIN

2019-01-11 11:14 przez Ewa Maciborko

Wróć